Organisationer för unga och ungdomsförbund

Att som ung möta andra unga är något man också kan göra via något förbund. Ett förbund är en form av sammanslutning av ett flertal människor som arbetar för ett gemensamt mål. Inom ett större förbund finns det inte sällan underavdelningar för yngre personer vilka då utgör ett ungdomsförbund. Att gå med i ett ungdomsförbund innebär då allt som oftast att man möter andra unga som brinner för samma sakfråga som man själv.

I Sverige finns det mängder av ungdomsförbund som alla arbetar för olika saker, stora som små. Det muslimska ungdomsförbundet Sveriges Unga Muslimer (SUM) är ett. Det grundades 1991 och verkar bland annat för att öka kunskapen om islam bland unga, motverka fördomar i samhället om islam samt för att stärka unga i deras muslimska identitet. Sveriges Unga Muslimer arrangerar olika kurser, seminarier, konferenser och läger.

Politiska ungdomsförbund finns det också gott om. Ung Vänster, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet‎ och Moderata Ungdomsförbundet är några exempel. Ett annat exempel är Ung Pirat vilket 2011 med sina dryga 18 500 medlemmar var större än alla Sveriges politiska ungdomsförbund tillsammans. Ung Pirat verkar liksom sitt moderparti för fri kultur och att begränsa upphovs- och patenträtten.

Andra vanliga förbund är olika typer av idrottsförbund. Inom idrottsförbund finns ofta en avdelning som verkar för unga inom idrotten och de specifika sporterna. Bland andra Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Fotbollsförbundet och Svenska Danssportförbundet. Det finns också KFUM Hälsa och idrottsförbund. Inom detta förbund finns flera underföreningar anslutna med specifika inriktningar. KFUM står för Kristliga Föreningen för Unga Människor och är en viktig del av världens äldsta och största ungdomsrörelse. Som kristen ungdomsorganisation arbetar de för att skapa mötesplatser för unga människor att utvecklas till sin fulla potential på. KFUM är också en del av den största Scoutrörelsen i Sverige.

För särskilt utsatta ungdomar finns Röda Korsets ungdomsförbund. Bland annat anordnar detta ungdomsförbund så kallade “kompisgrupper” med diverse aktiviteter för ensamkommande barn och unga.