Fryshuset

En stiftelse som har spelat en viktig roll för många unga i Sverige och deras möjligheter att träffa andra samt ägna sig åt någon meningsfull sysselsättning är Fryshuset. Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende organisation som har ett brett utbud av verksamheter för unga i Stockholm, Malmö, Göteborg, Husby, Skärholmen, Kalmar och till och med i Danmark.

Verksamheterna är uppdelade i lite olika inriktningar såsom Ungdomskultur, Föredöme & Framtidstro, Arbete & Entreprenörskap samt Skolor. Den gemensamma nämnaren är att det är unga som står i fokus. Särskilt vänder sig Fryshuset till unga som på något sätt upplever sig stå utanför samhället i övrigt.

Till Fryshusets organisation hör Riksnätverket KFUM Fryshuset Fritid, KFUM Fryshuset Kultur och Nöje, KFUM Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Basket Event, KFUM Väst och KFUM Söder samt Fryshusandan. Fryshusandan finns representerad i hela Sverige och är ett tvärsektionellt nätverk med över 300 medlemmar. Förutom att träffas och byta erfarenheter verkar nätverket för att utbilda och ge inspiration för att öka ungas inflytande. Genom att utveckla ungdomsorganisationer vill Fryshusandan öka ungas möjligheter att förändra samhället.

Till Fryshusets fritidsinriktade verksamheter hör bland annat kvällskurser i dans och musik, gym, taekwondo, basket samt Stockholm Skatepark som är en inomhusarena i Stockholm för skateboard, BMX och inlines. F.U.S.E är också en av Fryshusets verksamheter som inriktar sig på musik och främst hiphopmusik. Under skolloven anordnar också Fryshuset Lovely Days med diverse kultur- och idrottsinriktade aktiviteter för unga mellan 10 och 20 år och i samarbete med ABF driver även Fryshuset 39 replokaler för dem som behöver någonstans att repa på.

Målet med Fryshusets organisationsidé att satsa på unga är att bidra till ett samhällsklimat som är kreativt och vågar vara nyskapande. Fryshusets verksamheter finansieras bland annat genom bidrag från olika stiftelser, fonder, kommuner, privatpersoner och företag. Även försäljning av tjänster utgör en del av finansieringen.