Det sägs att vi människor är flockdjur. Möten med andra individer är av livsavgörande betydelse för oss och i alla tider har man fascinerats av det. Det är genom andra vi förstår och kan definiera oss själva samtidigt som det är genom våra egna erfarenheter vi tolkar och definierar andra. Därför är möten med människor grundläggande och helt avgörande för vårt identitetsskapande som ju gör oss till vilka vi är.

Särskilt betydande är de möten som sker under en människas tidigare levnadsår. Det är som unga vi är mest formbara. Då är våra erfarenheter begränsade vilket gör uppfattningen om oss själva mer skör. Ju fler och mångsidigare möten med olika individer vi deltar i desto mer erfarenhet får vi, vilket får oss tryggare och säkrare som personer, inte minst i hur vi upplever våra identiteter.

Det finns en mängd sätt att delta i det sociala livet och det finns också en massa olika arenor att göra det på. I skolan, på diverse fritidsaktiviteter, hos kompisar med mera. Det finns ofrivilliga möten och så finns det möten som man aktivt tagit tag i. Vissa har svårare än andra att styra upp sitt sociala liv och en faktor kan vara brist på kännedom om möjliga platser för ett aktivt socialt liv.

Kunskap och kännedom om ungas mötesplatser är inte bara viktigt för unga själva utan för alla som är intresserade av att få en djupare förståelse för hur unga, såväl i den egna omgivningen som allmänt, formas och blir till vuxna individer. Därför finns ungasmotesplatser.se. Här samlar vi information om flera olika träffpunkter för unga i hopp om att bland annat verka för ungdomars aktiva sociala liv!