ungas mötesplatser

Organisationer för unga och ungdomsförbund

Att som ung möta andra unga är något man också kan göra via något förbund. Ett förbund är en
ungas mötesplatser

Kyrkan och konfirmationen

Enligt Svenska kyrkans uppgifter väljer omkring 30 000 tonåringar varje år att konfirmeras. I grunden är innebörden av att
ungas mötesplatser

Att mötas online

Ett socialt umgänge i dagens samhälle kan se radikalt annorlunda ut gentemot för 20–30 år sedan. Man kan minst
ungas mötesplatser

Skolan

För de allra flesta barn och unga är skolan den främsta fysiska platsen att träffa andra människor på. I